Cam kết chất lượng

Với nhận thức:

            - Chất lượng  là thương hiệu

            - Chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp. Đã được từ người lãnh đạo cao nhất đến từng người lao động của Hà Thành jsc nhận thức, quan tâm đầy đủ và biến thành hành động thực tế của mỗi thành viên trong công ty, biểu hiện qua hệ thống quản lý chất lượng như sau:

a, Các văn bản pháp quy nội bộ công ty qui định quản lý chất lượng sản phẩm trong thi công cọc xi măng đất, trong đó qui định:

Trách nhiệm cá nhân đối với những người trực tiếp chỉ đạo và người trực tiếp thi công tạo nên chất lượng sản phẩm cọc xi măng đất bao gồm: Phó Tổng Giám đốc thi công, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng chỉ huy công trường, thợ lái máy khoan, thợ phun xi và cán bộ kỹ thuật kiểm tra giám sát chất lượng.

Ban hành các tài liệu kỹ thuật và tổ chức huấn luyện, đào tạo người lao động trực tiếp làm ra sản phẩm (cọc xi măng đất) như lái máy khoan, thợ phun xi, quy trình quy phạm vận hành máy khoan, kỹ thuật khoan, kỹ thuật phun xi tạo cọc…

b. Công tác quản lý chất lượng

Trên công trường có cán bộ kỹ thuật của công ty chuyên trách theo dõi và quản lý chất lượng cọc trong thi công nhằm ngăn ngừa kịp thời các trường hợp do làm ẩu, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng chất lượng cọc.

Từ việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra giám sát chất lượng cọc như trên Hà Thành jsc cam kết

với khách hàng, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng cho công trình là mục tiêu, là động lực, là trách nhiệm của mọi thành viên của công ty chúng tôi và điều đó không phải là khẩu hiệu mà là hành động đã được kiểm soát chặt chẽ khoa học ở công ty.