Nhà máy sản xuất

Nhà máy Sông Đáy - Hồng Hà Dầu Khí

Nhà máy Sông Đáy - Hồng Hà Dầu Khí

Nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp AAC. Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm
Nhà máy Sông Đáy II - Bắc Ninh

Nhà máy Sông Đáy II - Bắc Ninh

Hiện nhà máy đang sản xuất các loại cống tròn đường kính D2500 và cống hộp kích thước lớn đến 3000x3000 

Xem thêm
Nhà máy Sông Đáy I

Nhà máy Sông Đáy I

Nhà máy sản xuất VLXD Sông Đáy được khánh thành vào ngày 13/9/2006 trên diện tích 2.6 ha tại cụm Công nghiệp Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

Xem thêm

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu