Xử lý móng và nền đất yếu

Danh sách các công trình Hà Thành đã thi công

Danh sách các công trình Hà Thành đã thi công

List danh sách các công trình do Hà Thành thi công

Xem thêm
Công nghệ cọc xi măng đất

Công nghệ cọc xi măng đất

Cọc xi măng đất (hay còn gọi là cột xi măng đất, trụ xi măng đất), được thi công tạo thành  theo phương pháp khoan trộn sâu. Dùng máy khoan và các thiết bị chuyên dùng (cần khoan, mũi khoan…) khoan và

Xem thêm
Các hình ảnh vể cọc xi măng đất

Các hình ảnh vể cọc xi măng đất

Ứng dụng công nghệ CDM trong việc gia cố xử lý nền đất yếu  

Xem thêm

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu