Chi tiết

Đầu T11 2022 Công ty tiến hành chỉnh trang sơn lại mặt ngoài TTTM Hà Thành


Sau một thời gian sử dụng, Hà Thành JSC nhận thấy rằng mặt trước TTTM đã phần nào xuống nước sơn. Nhằm tăng mỹ quan cho TTTM, đầu tháng 11/2022 vừa qua, công ty Hà Thành JSC đã tiến hành sơn sửa mặt trước của TTTM Hà Thành.

Sau một thời gian sử dụng, Hà Thành JSC nhận thấy rằng mặt trước TTTM đã phần nào xuống nước sơn. Nhằm tăng mỹ quan cho TTTM, đầu tháng 11/2022 vừa qua, công ty Hà Thành JSC đã tiến hành sơn sửa mặt trước của TTTM Hà Thành. Đây cũng là một trong những cam kết trong việc bảo trì, bảo dưỡng công trình mà Hà Thành luôn cam kết tới khách hàng.

Và đưới đây là một số hình ảnh, chúng tôi đang tiến hành sơn sửa:

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu