Chi tiết

Kỷ niệm 21 năm thành lập công ty


Hôm nay 13.04.2022 là ngày kỷ niệm thành lập Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hà Thành. Chặng đường 21 năm phát triển bền vững và lớn mạnh

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu