Chi tiết

Kỷ niệm 22 năm thành lập công ty


Hôm nay 13.04.2023 là ngày kỷ niệm thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hà Thành. Chặng đường 22 năm phát triển bền vững và lớn mạnh

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu