Chi tiết

Cải tạo Hà Thành Office năm 2019


Năm 2019 công ty Hà Thành cải tạo nâng cấp một số hạng mục thuôc khối Ha Thanh Office: sảnh - trần - đèn led và nhà wc

Năm 2019 công ty Hà Thành cải tạo nâng cấp một số hạng mục thuôc khối Ha Thanh Office: sảnh - trần - đèn led và nhà WC.

Và dưới đây là một số hình ảnh công trình sau khi đã cải tạo.

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu