Chi tiết

Ngày hội mở cửa TTTM Hà Thành


TTTM Hà Thành mở cửa trong sự đoán chào nồng nhiệt của nhân dân và các đối tác thuê gian hàng tại Hà Thành Plaza.
 

TTTM Hà Thành mở cửa trong sự đoán chào nồng nhiệt của nhân dân và các đối tác thuê gian hàng tại Hà Thành Plaza. Dưới đây là một số hình ảnh của ngày mở cửa TTTM.

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu