Chi tiết

Khách hàng đến với Hà Thành Plaza


Khách hàng là nhân dân quanh khu vực Thái Thịnh, Tây Sơn, Ngã Tư Sở... đến TTTM Hà Thành Plaza

Khách hàng là nhân dân quanh khu vực Thái Thịnh, Tây Sơn, Ngã Tư Sở... đến TTTM Hà Thành Plaza. Dưới đây là hình ảnh hoạt động của TTTM

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu