Chi tiết dự án

Cảng hàng không Cần Thơ


Cọc D800, L=12m (khoan ướt)

Cọc D800, L=12m (khoan ướt)

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu