Chi tiết dự án

Công trình nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh


Đây là công trình áp dụng công nghệ phun ướt, địa chất công trình phức tạp gặp đá mồ côi

Đây là công trình áp dụng công nghệ phun ướt, địa chất công trình phức tạp gặp đá mồ côi ở tầng địa chất cách cao độ mặt đất 11:12m, đất đồi cứng khó khoan, tiến độ công trình đòi hỏi thấp. Công ty tập trung lúc cao điểm đến 6 máy.


 

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu