Chi tiết dự án

Thi công công trình Nha Trang


Cọc D800, L=9m (khoan ướt )

Cọc D800, L=9m (khoan ướt )

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu