Chi tiết dự án

Thi công công trình quận 3


Cọc D800. L=18m ( khoan ướt )

Cọc D800. L=18m ( khoan ướt )

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu