Chi tiết dự án

Thi công công trình Sân bay Cát Bi


Cọc D800, L=8m (khoan ướt)

Cọc D800, L=8m (khoan ướt)

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu