Chi tiết dự án

Thi công công trình SVĐ Hàng Đẫy


Cọc D600, l=11m ( khoan khô )

Cọc D600, l=11m ( khoan khô )

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu