Chi tiết dự án

Thi công công trình Vĩnh Phúc


Cọc D600, L=15m ( khoan ướt )

Cọc D600, L=15m ( khoan ướt )

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu