Dự án triển khai

Thi công công trình Bắc Hồng


Cọc D600, L=12,5m .

Chi tiết
Thi công công trình Bắc Hồng

Công trình cầu Cái Sâu - Cần Thơ


Cọc D600, L=16m ( Khoan khô )   .

Chi tiết
Công trình cầu Cái Sâu - Cần Thơ

Thi công công trình Pháp Vân


Cọc D600, L=11m .

Chi tiết
Thi công công trình Pháp Vân

Thi công công trình Sân bay Cát Bi


Cọc D800, L=8m (khoan ướt) .

Chi tiết
Thi công công trình Sân bay Cát Bi

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu