Dự án triển khai

Công trình cảng dầu khí Vũng Tàu


Đây là công trình có mặt bằng bị san lấp và thường xuyên ngập nước do thủy triều .

Chi tiết
Công trình cảng dầu khí Vũng Tàu

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2


Đây là công trình có địa hình phức tạp, nền đất yếu, khó xử lý.   .

Chi tiết
Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2

Công trình nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh


Đây là công trình áp dụng công nghệ phun ướt, địa chất công trình phức tạp gặp đá mồ côi .

Chi tiết
Công trình nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu