Dự án triển khai

Danh sách các dự án đã thi công


List danh sách các công trình do Hà Thành thi công .

Chi tiết
Danh sách các dự án đã thi công

Thi công công trình cầu Bạch Đằng


Thi công công trình cầu Bạch Đằng. D=800; L=27 (khoan ướt) .

Chi tiết
Thi công công trình cầu Bạch Đằng

Thi công công trình Vĩnh Phúc


Cọc D600, L=15m ( khoan ướt ) .

Chi tiết
Thi công công trình Vĩnh Phúc

Thi công công trình SVĐ Hàng Đẫy


Cọc D600, l=11m ( khoan khô ) .

Chi tiết
Thi công công trình SVĐ Hàng Đẫy

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu